КОНТАКТ

Назив школе: ОШ“22.октобар“

Адреса: Трг Зорана Ђинђића 8, Сурчин

Телефон/факс: 011-8440-132     011-8440-511 

Званични мејл школе: os22okt@gmail.com

Сајт: www.os22oktobarsurcin.edu.rs

ПИБ: 100193382

Име и презиме директора школе: Милан Луковић

Датум оснивања школе: 01.09.1967.

Датум прославе Дана школе: 22.октобар